Pirkimo e-parduotuvėje taisyklės ir sąlygos

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje WakeUp.lt taisyklės

1.Sąvokos

1.1.Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.WakeUp.lt taisyklės.

1.2.Pardavėjas – UAB „Pirmoji Grupė“, juridinio asmens kodas 303235540, PVM mokėtojo kodas LT100008495513, registracijos adresas Neries g. 22-18, Domeikava, LT-54364 Kauno r.

1.3.Parduotuvė – elektroninė parduotuvė www.WakeUp.lt.

1.4.Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius bei šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.5.Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

2.Bendrosios nuostatos

2.1.Šios Taisyklės nustato Pardavėjo ir Pirkėjo, įsigyjančio prekes Parduotuvėje, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką ir kitus su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusius klausimus.

2.2.Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Pirkėjas su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Su elektroninės parduotuvės taisyklėmis susipažinau ir sutinku“.

2.3.Pirkėjui nesuteikiama galimybė pirkti Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/ar su jomis nesutinka.

2.4.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja juos paskelbus Parduotuvėje.

2.5.Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

2.6.Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, t.y. atitinka Taisyklių 1.4. p. nurodytus kriterijus.

2.7.Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, pasirenka prekių pristatymo (atsiėmimo) formą, pasirenka atsiskaitymo būdą, patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis bei paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

2.8.Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutartys yra saugomos Parduotuvėje.

3.Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

3.1.Prieš pirkdamas Parduotuvėje, Pirkėjas privalo atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą), kurie būtini prekėms pirkti, pristatyti ir mokėjimams vykdyti.

3.2.Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Pardavėjo veiklos planavimui ir analizei. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Pardavėjo veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą. Taisyklių 2.2. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.

3.3.Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.4.Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjui pamiršus slaptažodį, galima pasinaudoti slaptažodžio priminimo pagalba, paspaudus paspauskite nuorodą „Priminti slaptažodį“, esančią Paskyros puslapyje žemiau prisijungimo formos. Įvedus savo el. pašto adresą, el. paštu Jums bus išsiųstas naujas slaptažodis.

3.5.Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

 • susipažinti su savo duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;
 • bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui;
 • reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, išsiunčiant pranešimą el. paštu info@pirmojigrupe.lt arba jį pateikus Pardavėjo buveinės adresu, nurodytu 1.2. punkte.

4.Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2.Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

4.3.Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4.Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją internetinėje svetainėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2.Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve.

5.3.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje.

5.4.Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.5.Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo momento.

5.6.Kai Pirkėjas pasirenka už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais, prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

5.7.Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, patvirtinęs el. laišku, kad Pirkėjas gali atsiimti prekes, ir nesulaukęs prekių atsiėmimo per 3 (tris) darbo dienas, turi teisę Pirkėjo užsakymą anuliuoti.

5.8.Parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris vadovaujantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

6.Prekių užsakymas ir atsiskaitymo tvarka

6.1.Parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

6.2.Pirkėjas, pastebėjęs užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu +370 686 69 222 (darbo dienomis, nuo 8:00 iki 22:00) arba el. paštu info@pirmojigrupe.lt (bet kuriuo metu).

6.3.Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos įskaitant PVM. Parduotuvė pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams. Po nuotolinės sutarties sudarymo prekių kaina nekinta.

6.4.Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

 • apmokėjimas grynaisiais pinigais. Pirkėjas prekes gali apmokėti grynaisiais pinigais, kai pasirenka atvykti atsiimti prekių į nurodytą Pardavėjo adresą, arba kai prekes pristato kurjeris. Pirkėjui pasirinkus už prekes atsiskaityti grynais, jis privalo turėti tikslią grynųjų pinigų sumą reikalingą atsiskaitymui;
 • apmokėjimas internetu. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą, Jūs būsite nukreipti į Paysera.lt bankinę sistemą
 • apmokėjimas pavedimu. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, Pirkėjas gaus sugeneruotą išankstinę mokėjimo sąskaitą, pagal kurią pavedimą bus galima atlikti pagal šiuos rekvizitus:
  Gavėjas: UAB „Pirmoji Grupė“
  Gavėjo sąskaita: LT39 5012 7000 1400 1646
  Gavėjo bankas: Kauno Kredito Unija
  Mokėjimo paskirtis: nurodykite užsakymo numerį.

6.5.Sistema Paysera.lt leidžia atsiskaityti už pasirinktas prekes šiais būdais:

 • atsiskaityti per AB SEB bankas, AB bankas „Swedbank“, Luminor Bank AB, AB Danske bankas, AB Šiaulių bankas, AB „Citadele“ bankas, UAB „Medicinos bankas“, AB „Šiaulių bankas“ elektroninės bankininkystės sistemas;

6.6.Pasirinkus punktą, nurodytą 6.4.2. „Apmokėjimas internetu“ mokėjimo būdą , atsakomybė už duomenų saugumą tenka mokėjimo sistemai PAYSERA. Ši sistema administruojama „EVP International“ UAB, Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius, Lietuva.

6.7.Pirkėjui pateikus užsakymą, į jo nurodytą el. paštą nedelsiant yra išsiunčiama sugeneruota išankstinė mokėjimo sąskaita. Pirkėjui apmokėjus pasirinktas prekes, į el. paštą yra išsiunčiama PVM sąskaita – faktūra.

6.8.Pardavėjas gali parduoti dovanų kuponus, kuriais galima atsiskaityti už Pardavėjo parduodamas Prekes elektroninėje parduotuvėje www.WakeUp.lt.

6.9.Dovanų kuponai į pinigus nekeičiami.

6.10.Įsigyjamiems Dovanų kuponams nuolaidos netaikomos.

6.11. Dovanų kuponas ( piniginei sumai ar neapibrėžtoms Wake Up Kaunas paslaugoms) galioja vienerius metus nuo pardavimo datos. Kuponai abonementams ar konkretiems plaukimams galioja vieną parko veiklos sezoną. Wake Up Kaunas Lampėdžiai sezonas yra balandžio 1 d. – spalio 30 d. Wake Up Kaunas Pool Girstutis sezonas yra spalio 1 d. – balandžio 30 d. Pinigai už nepanaudotą dovanų kuponą (dalį ar visą jo vertę) nėra grąžinami.

7.Užsakymo įvykdymo terminai, prekių pristatymas

7.1.Prekių pristatymo sąlygos bus pateiktos, kai įvesite prekių pristatymo adresą bei pasirinksite prekių pristatymo būdą.

7.2.Prekių pristatymo kaina bus nurodyta ir pridėta prie Jūsų prekių krepšelio sumos, kai įvesite prekių pristatymo adresą.

7.3.Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.4.Užsakymą pristatyti galime tiek į namus, tiek į darbovietę. Jei norite, kad užsakymas būtų pristatytas į darbovietę, būtinai nurodykite darbovietės pavadinimą. Kitą aktualią informaciją apie darbovietę pateikite skiltyje „Papildoma informacija“. Jei gyvenate daugiabutyje su koduotomis laiptinės durimis, būtinai įrašykite laiptinės durų kodą skiltyje „Papildoma informacija“.

7.5.Vieno užsakymo prekės gali būti išsiųstos tik vienu adresu. Jei norite prekes išsiųsti dviem ar daugiau adresų, turėsite pateikti atitinkamą kiekį užsakymų.

7.6.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, Pirkėjas turi pasirūpinti, kad kas nors vietoj jo tai galėtų padaryti bei nurodyti prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę skiltyje „Papildoma informacija“. Tuo atveju, jei prekes pristačius nurodytu adresu jų priimti negali nei Pirkėjas, nei jo įgaliotas asmuo, Pirkėjas neturės teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo nurodytu pristatymo adresu, tačiau netinkamam subjektui.

7.7.Užsakęs prekę internetu, Pirkėjas ją gali atsiimti Pardavėjo nurodytu adresu, kai gauna el. laišką, informuojantį, jog užsakymas yra paruoštas atsiėmimui . Atvykus atsiimti prekių, Pirkėjui būtina su savimi turėti asmens dokumentą bei prekių užsakymo numerį, kuris Pirkėjui yra atsiunčiamas el. paštu automatiškai pateikus užsakymą. Užsakytos prekės, bus rezervuotos 2 (dvi) paras, per kurias neatsiėmus užsakymo, jis bus anuliuojamas.

7.8.Pirkėjas, pasirinkęs pristatymą į namus ar biurą ir gavęs pranešimą apie tai, kad jo užsakymas paruoštas ir išsiųstas, prekes gaus ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.9.Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.10.Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio (ar pašto darbuotojo) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui (ar pašto darbuotojui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio (ar pašto darbuotojo) prekės pristatymo dokumente.

8.Prekių kokybė

8.1.Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2.Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Pirkėjai (vartotojai) turi teisę nenurodę priežasties atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešę apie tai Pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo arba atsiėmimo momento. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

9.2. Jei Pirkėjas įsigijo prekę, naudodamasis kurjerio paslaugomis, prekę privalo grąžinti adresu kurį suteiks Pardavėjas Jei elektroninėje parduotuvėje www.WakeUp.lt pirktą prekę Pirkėjas atsiėmė pats, įsigytą prekę privalo grąžinti ten pat, kur atsiėmė.

9.3. Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą gavimo, grąžina pirkėjui pinigus už prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Tačiau tuo atveju, kai Pirkėjas sumažina prekių vertę dėl veiksmų, nebūtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui, teisės atsisakyti nuotolinės sutarties jis nepraranda, tačiau jam dėl tokio prekių vertės sumažinimo taikytina atsakomybė – Pirkėjui grąžinama prekių vertė, atskaičius padarytus nuostolius dėl prekių vertės sumažėjimo.

9.4. Grąžinant prekę būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį.

9.5. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

9.6. Į namus pristatytos siuntos kokybę tikrinkite dalyvaujant kurjeriui. Jei pastebėjote, kad pakuotė turi pažeidimų:

 • apie tai pasakykite prekes atvežusiam kurjeriui;
 • siuntos pristatymo dokumente pažymėkite, kad pakuotė turi pažeidimų ir kartu su kurjeriu užpildykite Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą;
 • patikrinkite pakuočių viduje esančias prekes ir, jei jos pažeistos, pažeidimus užfiksuokite nuotraukose. Nuotraukos bus reikalingos prekių grąžinimo procedūrai;
 • jei pakuotė nepažeista, dalyvaujant kurjeriui prekių tikrinti nereikia. Jei priimate siuntą ir pasirašote dokumentus, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.

10.Šalių atsakomybė

10.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2.Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.3.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4.Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.5.Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

11.Informacija ir rinkodara

11.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Parduotuvės puslapyje nurodytu telefonu ir el. pašto adresu.

11.3.Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar kitų pranešimų dėl elektroninių tinklų sutrikimų.

12.Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti derybų būdu, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymą / skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, faks. 852791466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.